Chính sách khách hàng VIP – Thân thiết

Posted on Posted in Elly

Chính sách áp dụng giống nhau cho khách mua online & tại showroom.

I. Thẻ VIP

1. Điều kiện cấp thẻ

– Tổng giá trị mua hàng của khách đạt từ 10.000.000đ trở lên tính từ lần mua hàng đầu tiên.

2. Ưu đãi thẻ VIP

– Ưu đãi cố định và không giới hạn thời gian, số lần áp dụng: giảm 20% cho hàng nguyên giá và giảm thêm 5% cho hàng giảm giá từ 30% trở xuống.

– Ưu đãi linh hoạt (thay đổi theo từng giai đoạn): ưu đãi sinh nhật ( giảm 45% cho 01 sản phẩm trong tháng sinh nhật).

II. THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

1. Điều kiện cấp thẻ

Tổng giá trị mua hàng của khách đạt từ 5.000.000đ trở lên tính từ lần mua hàng đầu tiên.

2. Ưu đãi thẻ KHTT

– Ưu đãi cố định & không giới hạn thời gian, số lần áp dụng: giảm 10% cho hàng nguyên giá và giảm thêm 3% cho hàng giảm giá từ 30% trở xuống.

– Ưu đãi linh hoạt (thay đổi theo từng giai đoạn): ưu đãi sinh nhật (áp dụng giảm 40% cho 01 sản phẩm trong tháng sinh nhật).

3. Ưu đãi sinh nhật dành cho khách hàng thường

– Khách hàng thường có sinh nhật trong tháng sẽ được ưu đãi giảm giá cho 01 đơn hàng áp dụng cho các sản phẩm nguyên giá.

– Mức ưu đãi sinh nhật cụ thể dành cho khách hàng thường sẽ được PKD thông báo theo từng tháng, không có mức cố định cho tất cả các tháng.

* Lưu ý dành cho thẻ VIP, thẻ KHTT

– Các loại “Ưu đãi cố định” và “Ưu đãi sinh nhật” dành cho thẻ VIP, thẻ KHTT chỉ được áp dụng cho chính chủ, tức là phải đúng chủ thẻ mới được áp dụng.

– Riêng với ưu đãi sinh nhật, khách hàng ngoài có thẻ VIP, thẻ KHTT phải có thêm Chứng minh thư hoặc giấy tờ cá nhân khác có thông tin về ngày/tháng/năm sinh của khách hàng.

– Ưu đãi sinh nhật cho khách hàng thường không bắt buộc phải có giấy tờ chính chủ, khách hàng có thể sử dụng giấy tờ của người khác để được hưởng ưu đãi.

– Các chương trình ưu đãi dành cho khách VIP, KHTT, sinh nhật khách hàng thường chỉ áp dụng cho hàng nguyên giá, không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.