Chính sách khách hàng VIP – Thân thiết

Posted on Posted in Elly

Chính sách áp dụng giống nhau cho khách mua online & tại showroom.

I. Thẻ VIP

1. Điều kiện cấp thẻ

– Tổng giá trị mua hàng của khách đạt từ 10.000.000đ trở lên tính từ lần mua hàng đầu tiên.

2. Ưu đãi thẻ VIP

– Ưu đãi cố định và không giới hạn thời gian, số lần áp dụng: giảm 20% cho hàng nguyên giá và giảm thêm 5% cho hàng giảm giá từ 30% trở xuống.

II. THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

1. Điều kiện cấp thẻ

Tổng giá trị mua hàng của khách đạt từ 5.000.000đ trở lên tính từ lần mua hàng đầu tiên.

2. Ưu đãi thẻ KHTT

– Ưu đãi cố định & không giới hạn thời gian, số lần áp dụng: giảm 10% cho hàng nguyên giá và giảm thêm 3% cho hàng giảm giá từ 30% trở xuống.

* Lưu ý dành cho thẻ VIP, thẻ KHTT

– “Ưu đãi cố định” dành cho thẻ VIP, thẻ KHTT chỉ được áp dụng cho chính chủ, tức là phải đúng chủ thẻ mới được áp dụng.

– Các chương trình ưu đãi dành cho khách VIP, KHTT chỉ áp dụng cho hàng nguyên giá, không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.